Mikkelin Kalamiehet

Tervetuloa Mikkelin Kalamiesten kotisivuille!

Mikkelin Kalamiehet ry. on vuonna 1948 perustettu kalastusseura.
Seuramme jäseniä yhdistää innostus ja kiinnostus kalastukseen ja luonnossa liikkumiseen. Monipuolisuus kuvastaa hyvin seuramme jäsenten suhtautumista kalastukseen harrastuksena. Seurassamme on jäseniä, jotka ovat ovat intohimoisia onkijoita, osa seuramme jäsenistä keskittyy yksinomaan vetouisteluun, osa on puhtaasti verkkokalastajia.